Psykologer vill införa maxtak på nätspel

Poker på padda

Om man frågar psykologer om hur man ska göra för att komma till rätta med den beroendeproblematik som är förknippad med spel på nätet har de ett enkelt svar. Men det är inte säkert att de får gehör för sin lösning. 1 januari 2019 träder en ny lag i kraft i Sverige. Svenska spels monopol…

Scroll to top