Dataspelsberoende klassas som sjukdom

Pojke spelar dataspel

Från och med juni i år kommer beroende av data- och tv-spel, även kallat spelstörning, att klassas som sjukdom. Åtminstone kommer diagnosen att ingå i världshälsoorganisationens klassificeringssystem för sjukdomar.

Om en person har nedsatt förmåga att kontrollera sitt data- eller tv-spelande, om spelandet tar över andra intressen, och om spelandet fortsätter trots att det får negativa konsekvenser, då är personen ifråga spelberoende. Åtminstone enligt den preliminära definitionen, som troligen kommer att ingå i WHO:s klassificeringssystem för sjukdomar. När nästa upplaga släpps i juni kommer troligen beroende av data- och tv-spel att ingå där. På engelska heter diagnosen gaming disorder, och på svenska kallas den spelstörning.

Vad är det som förändras när WHO ”plockar upp” diagnosen? Så här säger Oskar Foldevi, som driver en privat klinik där han behandlar personer med den här typen av problem:

-Det bör göra att man får mer fokus på det här, att fler personer som har problem får bättre rättigheter till hjälp, och får bättre hjälp än vad som har varit fallet innan, säger Oskar Foldevi.

Det är dock inte alla som är positiva till det här. Många forskare tycker att man är för tidigt ute, och klassar problematiken som en sjukdom innan man vet särskilt mycket om den. Oskar Foldevi tror dock att den nya klassificeringen kommer att leda till mer forskning och kunskap om problemet. Hur många som är drabbade är det ingen som vet, men det finns europeiska studier som pekar på att 1 till 2 procent av den unga befolkningen kan vara drabbad. De som söker hjälp på vårdcentraler eller hos skolsköterskan kan nog få mer hjälp efter att diagnosen inkluderas.

Scroll to top